Omega-3, je to jen placebo? Dávkování je důležité!

Hodně se toho napsalo o dnes již proslulých mastných kyselinách omega-3. Zastánci jim přisuzují pozitivní zdravotní účinky na civilizační choroby, jako jsou cukrovka, astma, alergie, revmatismus, kardiovaskulární onemocnění, kožní choroby a rakovina.

Kromě toho se předpokládá, že omega-3 mastné kyseliny jsou důležitým stavebním prvkem mozku a mají vliv na deprese, Alzheimerovu chorobu a poruchy spánku.
Na druhou stranu skeptici se domnívají, že omega-3 mastné kyseliny mají přinejlepším placebo efekt.

Studie profesora Caldera prokázala snížení zánětlivého hormonu prostaglandinu typu 2 při vysokých dávkách omega-3, zatímco nízké dávky omega-3 se prakticky nelišily od placeba.

Obě strany se opírají o výzkum a vědecké důkazy. Je možné být ještě více zmatený? Nebo mají pravdu obě strany?

Výzkum, který zveřejnil známý profesor Philip Calder z University of Southampton, zatím vyvrací všechny pochybnosti: účinek omega-3 mastných kyselin na zdraví závisí na použité dávce! Dávka 1,35 gramu omega-3 mastných kyselin (EPA) nebyla lepší než placebo. Naproti tomu dávky 2,7 g omega-3 mastných kyselin (EPA) a vyšší vykazovaly významné a podstatné zlepšení.

Co profesor Calder změřil? – studie v kostce:

Zánětlivý hormon, tzv. prostaglandin typu 2 (PGE2), je zodpovědný za zánět v těle. Jelikož se omega-3 mastným kyselinám přisuzují protizánětlivé účinky, musela by se při zvýšeném příjmu omega-3 mastných kyselin odpovídajícím způsobem snížit produkce PGE2.

Výsledky studie

Placebo efekt je 10 %: U osob, které dostávaly placebo, bylo naměřeno 10% snížení produkce PGE2. Při dávce 1,35 gramu omega-3 EPA nedošlo ke zlepšení a dokonce k mírnému zhoršení oproti placebu.

Naproti tomu dávka více než 2 gramy omega-3 EPA způsobuje výrazné zlepšení.

Která dávka má smysl?

Profesor Calder na základě výsledků dospěl k závěru, že protizánětlivé účinky omega-3 mastných kyselin mohou začít již při denním příjmu 1,35 až 2,7 gramů omega-3 (EPA). Běžné kapsle s rybím olejem obvykle obsahují pouze 0,1 až 0,2 gramu omega-3 FA. Při konzumaci těchto kapslí je tedy placebo efekt pravděpodobně tím nejlepším výsledkem, v jaký můžete doufat.

Zjištění profesora Caldera jsou v souladu s výsledky analytické metody měření mastných kyselin v krvi, která poskytuje podklady pro individuální analýzu a návrhy regulace. Více než 2000 individuálních analýz a opakovaných analýz potvrdilo, že je nutný denní příjem více než 2 gramů omega-3 mastných kyselin.