CertifiKÁTY

Friend of the Sea (FOS)

Rybí a tresčí olej NORSAN získali certifikát FOS, což zaručuje, že tento olej pochází z ryb, které byly loveny ve vodách, které jsou dle FOS certifikovány jako udržitelné. S certifikátem Friend of the Sea (FOS) přispíváme k ochraně životního prostředí, ale především oceánů. 

Friend of the Sea je mezinárodně respektovaná nezisková organizace, která má za cíl globálně chránit mořský život. FOS vede certifikované projekty, které zkoumají udržitelnost rybáren a omega-3 produktů z rybího oleje. 

NORSAN zaručuje, že následující kritéria byla dodržena:

  • Naše produkty pocházejí z ryb, které nejsou nadměrně loveny.
  • Omezování způsobů rybolovu zahrnujících vedlejší úlovky ohrožených druhů. 
  • Omezení rybolovných postupů, které mají negativní dopad na ekosystém.
  • Rybolov a extrakce oleje jsou energeticky šetrné.
  • Vysoká úroveň sociální odpovědnosti.

IFOS certifikováno

Certifikace IFOS (The International Fish Oil Standards Program) je nezávislý testovací a certifikační program pro rybí oleje.

IFOS stanovuje celosvětově nejvyšší standardy čistoty, účinnosti a čerstvosti. Doplňky stravy s obsahem omega-3 jsou hodnoceny na základě 5 kritérií. Naše rybí oleje NORSAN plně splňují všechna tato kritéria. Z tohoto důvodu udělil IFOS každému z našich tekutých rybích olejů a kapslí nejvyšší možné hodnocení.

Laboratorní osvědčení

Naše oleje NORSAN Omega-3 jsou pravidelně kontrolovány nezávislými laboratořemi. Zde najdete provedené analýzy surovin, pomocných materiálů a těžkých kovů.