filosofie zdraví

“Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem!”
-Hippokratés z Kóu, ca. 400 př. n. l.

Stejně jako Hippokratés sdílíme názor, že výživa hraje zásadní roli pro naše zdraví. 

Následující pilíře považujeme za klíčové:
  • Jezte co nejpřirozenější stravu.
  • Kromě průmyslových transmastných kyselin neexistují dobré nebo špatné tuky, pouze jejich nepříznivé poměry.
  • Cukr, bílá mouka a nadbytek omega-6 mastných kyselin jsou hlavní příčinou mnoha zdravotních problémů.
  • Denní příjem přírodního rybího oleje nebo oleje z rostlinných řas s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin je důležité pro naše zdraví.

Naším základním cílem je, aby měl dostatečnou hladinu omega-3. To také znamená, že člověk, který již má v těle dostatečně vysoký index omega-3, nepotřebuje dodatečný příjem omega-3. V takovém případě nemusí užívat naše oleje a kapsle NORSAN. 

Co znamená NORSAN?

Poslání NORSANu je dvojí:

Obě části mise mají stejnou důležitost, protože okolo tématu omega-3 panuje zmatek. Naštěstí základní znalosti o omega-3 mastných kyselinách nejsou složité. Nabídkou různých informačních materiálů, individuálních výukových programů a seminářů se snažíme přispět k lepšímu poznání omega-3 mastných kyselin a jejich úlohy pro naše zdraví. Výrobky NORSAN jsou určeny k regulaci deficitu omega-3 a k udržení dostatečně vysoké hladiny omega-3 v těle. 

Obecně bohužel platí, že 9 z 10 lidí má jasný a měřitelný nedostatek omega-3. Naše oleje by tedy byly pro většinu populace vhodným doplňkem jejich stávající stravy.

Vliv omega-3 mastných kyselin

O skutečném účinku omega-3 mastných kyselin zastává každý jiný názor. V odborných kruzích například určité skupiny tvrdí, že pravidelný příjem omega-3 nemá žádný účinek, a proto není pro zdraví nezbytný. Na druhou stranu existuje řada odborníků, kteří mohou jednoznačně prokázat pozitivní zdravotní účinky omega-3 na celou řadu různých onemocnění a zdravotních problémů.

Omega-3 mastné kyseliny jsou pro naše zdraví a organismus nezbytné. V případě jejich nedostatku je třeba dodržet určité dávkování, aby jejich příjem pomohl. Jedna kapsle omega-3 denně je stejně zbytečná jako jeden klik za den. Trochu to pomůže, ale ne doopravdy. Pokud máte deficit omega-3, obvykle potřebujete alespoň 2 000 mg omega-3 mastných kyselin denně, což často znamená 10 až 15 běžných kapslí (obsah omega-3 kapslí se velmi liší). 

Pomáhá tedy omega-3 nebo ne?

Odpověď je jednoduchá: omega-3 mastné kyseliny nepomáhají, pokud je neužíváte správně. Srovnejte to s cvičením, které většina lidí považuje za pozitivní faktor pro své zdraví. Pokud někdo každý den udělá jeden klik, je velmi pravděpodobné, že to zdraví výrazně nezlepší. Podobně je tomu i s omega-3.

Stejně jako u všech potravin je třeba dbát na kvalitu. Jaké suroviny byly použity a jak jsou tyto suroviny zpracovány? Pokud si v extrémním případě vezmete 10 kapslí, kde je rybí olej již zkažený, nemůžete očekávat dobrý účinek. Tělo se snaží (naštěstí) tohoto oleje zbavit a dostaví se trávicí potíže. U kvalitního omega-3 oleje se vám to nestane. Z tohoto důvodu společnost NORSAN v prvních letech nabízela oleje pouze v tekuté formě. Ne proto, že bychom si mysleli, že kapsle nejsou v určitých případech užitečné a dobré – chtěli jsme zdůraznit, že kvalitní olej nemusíte “schovávat” do kapsle. 

Na trhu je mnoho koncentrátů omega-3. Výhodou koncentrátů je, že musíte užívat méně kapslí. Nevýhodou však je, že se již nejedná o přírodní produkt. Společnost NORSAN věří v zachování co nejpřirozenějších potravin. Proto v žádném z našich výrobků nenajdete omega-3 koncentráty, pouze přirozeně vysokodávkové oleje.

Jaké by mělo být dávkování omega-3?

Odpověď na tuto otázku je u každého člověka jiná a vyplývá z výše popsané diagnostické metody. Proto výše dávky závisí na individuálním poměru mastných kyselin v těle a měla by být dostatečně vysoká, aby vyrovnala případný deficit. Pokud jde o optimální obsah omega-3 v těle, vědci se shodují, že by měl být vyšší než 8 %.

Z tohoto důvodu společnost NORSAN zastává názor, že k dosažení požadovaného zdravotního účinku je nutná dostatečně vysoká dávka.

Ve spolupráci s přední evropskou laboratoří pro měření mastných kyselin, Omegametrix® GmbH v Mnichově, provedla společnost NORSAN již více než 30 000 individuálních analýz mastných kyselin. Výsledky jsou zcela jasné: u dospělých s existujícím deficitem omega-3 mastných kyselin začíná účinná dávka na 2 000 mg omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA) denně.

Jaký účinek má naopak užívání 1-2 běžných omega-3 kapslí s obsahem omega-3 přibližně 150 mg v každé? Jasná odpověď zní: žádný!

To je také vysvětlení, proč se stále objevují studie, v nichž příjem omega-3 neprokázal žádný účinek – zvolená dávka byla příliš nízká.

Diagnostická Metoda – měření namísto doufání

Co jsou omega-3 mastné kyseliny? Z našeho pohledu se nesoustředíme na to, které kapsle nebo který olej užívat, ale na to, aby byl v těle dostatek omega-3 mastných kyselin. Prvním diagnostickým krokem je proto měření množství mastných kyselin v těle. Jejich poměr lze zjistit při analýze mastných kyselin. 

V Německu lze analýzou mastných kyselin zjistit nedostatek omega-3 u 9 z 10 osob. Následující hodnoty jsou naměřené průměry (doporučená rozmezí):

  • Poměr omega-6/3 mezi 1:1 a 2.5:1
  • Poměr omega-3 indexu nad 8
  • Obsah průmyslových transmastných kyselin nižší než 0,5 %.

Regulace hladiny do pozitivního rozmezí vyžaduje změnu stravy, obvykle doprovázenou užíváním omega-3 oleje jako doplňku stravy.

Měření mastných kyselin lze také použít k vyhodnocení úspěšnosti provedené změny stravy. Tento krok je praktický pro NORSAN, protože tento přístup umožňuje přesně sledovat účinnost doplňku omega-3 pomocí laboratorních hodnot krve.

Zárověň, společnost NORSAN byla první společností v Německu, která tuto diagnostickou metodu zavedla.

Poměr mastných kyselin v těle je odrazem naší stravy.

V závislosti na výsledcích jednotlivých měření lze navrhnout následující regulaci:

  • Příliš vysoký obsah kyseliny omega-6 arachidonové -> snížit konzumaci masných výrobků.
  • Příliš nízký obsah omega-3 mastných kyselin -> vyšší konzumace rybích výrobků.
  • Příliš vysoký obsah transmastných kyselin -> snížit spotřebu průmyslově zpracovaných potravin s obsahem transmastných kyselin (“hydrogenované rostlinné oleje”).

Pokud jde o regulaci, jsme zastánci toho, že je nejlépe provádět ji prostřednictvím běžné stravy. Při použití doplňku stravy je třeba dbát na to, aby byl co nejpřirozenější.