význam omega-3 ve vrcholovém sportu

Článek “Omega-3 mastné kyseliny pomáhají ve vrcholovém sportu!” od Prof. Dr. Clemense von Schackyho, který vyšel ve Sportärztezeitung, pojednává o pozitivním vlivu omega-3 mastných kyselin při sportování. Obsah článku jsme pro vás shrnuli níže.

Pozitivní účinky omega-3 na svaly, srdce a klouby

V Německu i v USA se u závodních sportovců vyskytují obzvláště nízké hladiny omega-3 mastných kyselin. K analýze hladin důležitých mořských omega-3 mastných kyselin kyseliny eikosapentaenové (EPA) a kyseliny dokosahexaenové (DHA) v červených krvinkách byla použita metoda HS-Omega-3 Index®. Rozmezí 8-11 %, které je považováno za optimální, je u sportovců v průměru mnohem nižší.

Deprese

Pravděpodobnost vzniku těžké deprese je u závodních sportovců vyšší než u průměrné populace. Čím vyšší je hladina omega-3 v červených krvinkách, tím nižší je pravděpodobnost vzniku deprese. Několik metaanalýz potvrzuje, že podávání EPA a DHA samostatně i v kombinaci s běžnou psychiatrickou léčbou se ukazuje jako účinné v prevenci a léčbě této choroby. Vysoké hladiny mastné kyseliny EPA účinek dále zvyšují, což zdůrazňuje protizánětlivé aspekty v účinnosti. Z tohoto důvodu se nyní ve směrnicích začínají doporučovat omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA při terapeutické léčbě těžké deprese.

Kognitivní funkce a poškození mozku u sportovců

K traumatickému poškození mozku dochází častěji při sportech, jako je fotbal nebo americký fotbal. Většinou při nich dochází ke strukturálnímu poškození mozku, které může snížit jeho výkonnost. Je známo, že komplexní mozkové funkce a aspekty struktury mozku, jako je paměť, souvisejí s množstvím EPA a DHA v červených krvinkách. Například čtyřtýdenní studie na fotbalistkách španělské první ligy ukázala, že efektivita, přesnost a reakční doba se zlepšily, když užívaly 3,5 g EPA a DHA denně ve srovnání se skupinou, která užívala placebo.

Výsledky intervenčních studií na kognitivní funkce, jako je paměť, abstraktní uvažování a podobné komplexní mozkové funkce, byly rovněž pozitivní při dávkách nad 800 mg DHA denně. Lze tedy konstatovat, že kognitivním funkcím sportovců při sportech zahrnujících opakovaná traumatická poškození mozku prospívají vysoké hladiny EPA a DHA.

Vliv omega-3 na svaly

Různé intervenční studie zkoumaly účinek užívání omega-3 mastných kyselin před fyzickou zátěží, která může způsobit bolestivost svalů. Bylo zjištěno, že omega-3 minimalizují svalovou bolestivost nebo jí dokonce zabraňují. Chybí nejen otok svalu, ale také ztráta síly typicky spojená se svalovou bolestivostí.

Podobné účinky byly prokázány také po již proběhlé fyzické zátěži po užití jednorázové dávky omega-3. Ukazují to údaje od britských fotbalistů. Bylo také prokázáno, že vysoká hladina omega-3 mastných kyselin v těle pomáhá snižovat “věkem podmíněný” úbytek svalové hmoty.

Vliv omega-3 na srdce

V porovnání s průměrnou populací je u závodních sportovců zvýšené riziko náhlé srdeční smrti. Při nízké hladině mořských omega-3 mastných kyselin EPA a DHA je náhlá srdeční smrt 10krát pravděpodobnější než při vysoké hladině omega-3.

Intervenční studie u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním prokázala, že příjem omega-3 snižuje výskyt náhlé srdeční smrti u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.

Vliv omega-3 na klouby

Protizánětlivé účinky EPA a DHA jsou pravděpodobně také příčinou výrazného zmírnění bolesti a dalších příznaků u pacientů s revmatoidní artritidou, které byly zdokumentovány v metaanalýzách. Bohatší soubor studií lze nalézt u artritických a osteoartritických stavů u koček a psů. U obou druhů lze podáváním dvou mořských omega-3 mastných kyselin zlepšit pohyblivost a bolest.

U lidí se zdá, že vysoké hladiny EPA a DHA také urychlují proces hojení (například po operaci kolene). Tato skutečnost však dosud nebyla systematicky zkoumána.

Zdroje a dávkování EPA a DHA

Makrela, losos, tuňák a další studenovodní ryby jsou obzvláště bohaté na omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA. Je však třeba upozornit, že dlouhověké dravé ryby, jako je tuňák, jsou na konci potravního řetězce, a proto během svého života absorbují velké množství těžkých kovů a toxinů. Častá konzumace těchto druhů ryb se proto nedoporučuje.

Zatímco ryby chované na farmách obsahují stále méně omega-3, protože používané krmivo má stále nižší obsah omega-3, ryby lovené ve volné přírodě se více pohybují, a proto obsahují celkově méně tuku. Pokud chce člověk přijímat určitou dávku EPA a DHA denně, zbývá mu jediná možnost, a to doplnění přípravků z rybího oleje s garantovaným obsahem omega-3 nebo olej z rostlinných řas jako veganská alternativa. U kvalitních výrobců dochází v rámci výrobního procesu k důkladnému čištění od toxinů a dalších nečistot.

Aby se zajistilo optimální vstřebávání a zpracování omega-3 mastných kyselin v těle, měly by se doplňky stravy s omega-3 vždy užívat společně s hlavním jídlem nebo jídlem s vysokým obsahem tuku. Tento přístup aktivuje trávení tuků a maximalizuje biologickou dostupnost. Pro zvýšení indexu omega-3 na cílové rozmezí 8-11 % je obvykle zapotřebí maximálně 5 g omega-3 (EPA a DHA) denně.

závěr

Průměrný index omega-3 u sportovců je výrazně pod cílovou hodnotou 8-11 %. To má za následek nejen zkrácenou délku života – také kvůli zvýšené pravděpodobnosti náhlé srdeční smrti – ale také sníženou funkci svalů, kardiovaskulárního systému, mozku a dalších orgánů, které jsou při závodním sportu obzvláště namáhány.

Udržováním dostatečně vysoké hladiny omega-3 mohou sportovci předcházet závažným onemocněním, jako je náhlá srdeční smrt nebo závažné deprese. Kromě toho lze optimalizovat funkci svalů a mozku a zpomalit proces stárnutí obou orgánů.

Užívání až 5 g EPA a DHA denně ke zvýšení indexu omega-3 směrem k cílové hodnotě je bezpečné a dobře snášené. Index by měl být zopakován pomocí nové analýzy mastných kyselin přibližně po 3 až 4 měsících a dávka by měla být v případě potřeby upravena.

Prof. Dr. Clemens von Schacky byl vedoucím lékařem kardiologie v “Medical Park Sankt Hubertus” a je vedoucím oddělení preventivní kardiologie na LMU v Mnichově. Je odborníkem v oblasti kardiologie a v odborných kruzích je přímo spojován s oblastí omega-3 mastných kyselin.

Pokud máte zájem o původní článek “Omega-3 fatty acids – Levels up in competitive sports!” od Prof. Dr. Clemense von Schackyho, kontaktujte nás prosím e-mailem info@norsan.cz a my vám článek rádi zašleme.