Obsahuje NORSAN rybí a tresčí olej těžké kovy?

Znečištění oceánů se stále více projevuje i na rybách ve světových oceánech. Čím níže jsou ryby v potravním řetězci, tím nižší je kontaminace PCB a těžkými kovy. Například malé sardinky mají nižší hodnoty kontaminace než tuňáci.

Oleje NORSAN jsou v Norsku pečlivě čištěny od PCB a těžkých kovů. Oleje tak vykazují nejlepší hodnoty i v tomto ohledu: V porovnání s maximálním povoleným množstvím v EU se jedná o méně než pětinu a relativně pouze 2 % množství obsaženého v porci (100 g) tresky.