Obsahuje olej Omega-3 Vegan těžké kovy?

Řasový olej Omega-3 Vegan se pěstuje s minimálním obsahem škodlivin. Díky udržitelnému pěstování nejsou řasy, a tedy ani řasový olej, vystaveny přírodním znečišťujícím látkám, těžkým kovům a PCB ve světových oceánech. Přesto je olej z řas během výroby čištěn a kontrolován.