Obsahuje Omega-3 Kids těžké kovy?

Znečištění oceánů se stále více projevuje i na rybách ve světových oceánech. Čím níže jsou ryby v potravním řetězci, tím nižší je kontaminace PCB a těžkými kovy. Například malé sardinky mají nižší hodnoty kontaminace než tuňáci.

Rybí a tresčí oleje NORSAN jsou v Norsku pečlivě čištěny od PCB a těžkých kovů. Olej Omega-3 Kids tak i v tomto ohledu vykazuje nejlepší hodnoty: Olej z tresek obsahuje méně než pětinu maximálního limitu EU a relativně pouze 2 % množství obsaženého v jedné porci (100 g) tresek. Pokud se denně zkonzumuje jedna čajová lžička oleje Omega-3 Kids, představuje to jen asi 10 % průměrného denního příjmu PCB z jiných potravin.