NORSAN Studie regulace omega-3

ZVÝŠENÍ OMEGA-3 INDEXU S NORSAN OMEGA-3 TOTAL

61% zvýšení indexu omega-3 v erytrocytech při příjmu omega-3 produktem NORSAN Omega-3 Total (rybí olej)

Související:

Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA mají protizánětlivé vlastnosti a jsou důležité pro vývoj a funkci centrálních orgánů, jako je mozek a oko. Kromě toho má vysoký index omega-3 pozitivní vliv na kardiovaskulární zdraví. Vědecká publikace Alberta a kol. dochází k závěru, že při vysokém indexu omega-3 (nad 8 %) lze očekávat snížení rizika náhlé srdeční smrti až o 90 % ve srovnání s nízkým indexem omega-3 (pod 4 %).

Zdravotní přínosy omega-3 mastných kyselin byly v některých vědeckých studiích zpochybněny. Není to překvapivé, protože pro vstřebávání omega-3 mastných kyselin v těle, a tedy i pro jejich účinek, jsou rozhodující různé faktory. Patří mezi ně faktory specifické pro daný produkt, jako je dostatečné dávkování a kvalita oleje, a také individuální faktory a to, zda se příjem provádí v kombinaci s jídlem nebo na lačno.

Zmatek je v podstatě způsoben tím, že doplňování omega-3 nemusí nutně přinést požadovaný účinek na index omega-3. Pro induiviálního člověka by nemělo být cílem užívat jen tak nějaký doplněk, ale mít v těle dostatečné množství omega-3 mastných kyselin. Produkty NORSAN se řídí tímto metodickým přístupem a mohou prokázat, index omega-3 ovlivňují se zamyšlením.

Metodologie:

Pacienti a pacientky starší 18 let byli o možnosti účasti informováni ošetřujícím lékařem. Podmínkou účasti byla předchozí analýza mastných kyselin provedená laboratoří Omegametrix GmbH v Martiensriedu. Analýza mastných kyselin je ověřená a zdokumentovaná metoda analýzy s vysokou stabilitou analytických hodnot, včetně HS Omega-3 Indexu®. Pacienti, kteří v posledních 3 měsících užívali nějaký přípravek s obsahem omega-3, byli vyloučeni. Doba sledování aplikace byla stanovena na 4 měsíce (doba tolerance 3,5 až 5 měsíců). Během tohoto období byl denní příjem 8 ml přípravku NORSAN Omega-3 Total, což odpovídá dávce 2 000 mg omega-3. Po 4 měsících byla provedena nová analýza mastných kyselin a stanoven HS-Omega-3 Index®. Na základě analýzy mastných kyselin provedené na začátku a na konci sledování bylo možné výsledky statisticky vyhodnotit. Studie probíhala v letech 2018 až 2020.

Výsledky:

Index Omega-3® se zvýšil v průměru o 61 % z výchozí hodnoty 5,2 % na index Omega-3® 8,4 %. U 20 z 33 účastníků se HS-Omega-3-Index® po ukončení studie pohyboval v optimálním rozmezí ≥ 8 %. Pouze u 6 pacientů nebylo zjištěno žádné nebo jen mírné zvýšení HS-Omega-3-Indexu®. Důvodem mohl být pravděpodobně příjem nalačno nebo nedůsledný příjem během doby aplikace.

 1. Clemens von Schacky. Omega-3 mastné kyseliny u kardiovaskulárních onemocnění; Prostaglandiny, leukotrieny a esenciální mastné kyseliny92 (2015); 41–47.
2. William S. Harris. Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění: Případ pro omega-3 index jako nový rizikový faktor; Pharmacological Research 55 (2007); 217–223.
3. Albert CM, Campos H, Stampfer MJ, Ridker PM, Manson JE, Willett WC, et al. Hladiny n-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem v krvi a riziko náhlé smrti. N Engl J Med (2002); 346: 1113–8