Vliv omega-3 mastných kyselin na funkci mozku u starších lidí

Výsledky nově zveřejněné studie Charité Universitätsmedizin Berlin ukazují pozitivní vztah mezi funkcí mozku u starších lidí a indexem omega-3 (hladinou omega-3 v těle).

Studie se zúčastnilo 65 osob, které dostávaly rybí olej omega-3 nebo placebo. Ve skupině s omega-3 byl pozorován významný nárůst (o 26 %) exekutivních funkcí, které jsou důležité pro nezávislost ve vlastní domácnosti.

Lepší index omega-3 a jeho vliv na stárnoucí mozek proto může také oddálit využívání pečovatelských služeb nebo u mladších lidí rozhodnout o typu školy či úspěchu v zaměstnání. V případě studie o Alzheimerově chorobě dokázaly subjekty užívající doplněk stravy obsahující omega-3 mastné kyseliny zlepšit svůj index omega-3 v průměru o více než 9 %.

Co znamená index omega-3 vyšší než 9 %?

To znamená, že naměřený podíl omega-3 mastných kyselin mořského původu (EPA a DHA) je vyšší než 9 % z celkového množství tělesných mastných kyselin naměřených v krvi. Tato hodnota se výrazně liší od spolkového průměru v Německu, který činí přibližně 6 %. Aby bylo dosaženo pozitivního zdravotního účinku doplňku stravy s omega-3 mastnými kyselinami, je třeba dbát na správné a dostatečné dávkování!